علت خاموشی پله های چهاردانگه

پس از گذشت ۶ سال از نصب پله برقی و عدم رسیدگی و اورهال سالانه، با گذشت زمان قطعات مصرفی آن فرسوده و از کار افتاده شد.
در سال ۹۹ با درخواست اداره خدمات شهری و فضای سبز شهرداری چهاردانگه از شهردار به جهت تعمیر و رسیدگی به وضعیت پله های مذکور و جلوگیری از وارد شدن آسیب بیشتر به پله ها پس از چندین ماه تعلق و افزایش قیمت های اجناس وارداتی موفق به رسیدگی و تعمیر ضلع جنوبی پله های برقی شدیم.
همچنین در خرداد سال ۱۴۰۰ گزارش و نیز درخواست مجددی جهت تعمیر ضلع شمالی پله های برقی ارسال شد که عملیاتی نگردید و هم اکنون، مجددا لیست اقلام و هزینه لازم این مهم در دوره جدید مدیریت شهری و شهرداری جهت تأمین اعتبار و تأیید به شورای اسلامی شهر چهاردانگه ارسال شده است.
لذا با توجه به شرایط پیش آمده و به جهت جلوگیری از آسیب های حداکثری ضلع شمالی پله های برقی بسته شد.

-->