غیرفعال شدن پله برقی

بلاتکلیفی مسوولیت نگهداشت و تعمیر پله برقی‌ها باید برطرف شود.
گزارش هایی که از مناطق مختلف دریافت شده بیش از 50 درصد پله‌های برقی خاموش و غیر فعالند. 
در منطقه‌ای که 16 پله برقی دارند سیستم داخلی منطقه می‌گویند 8 مورد آن خاموش و غیر فعال است.
وضعیت نظافت و سطح  پله برقی اصلا مناسب و قابل قبول نیست. اختلافی که بین معاونت حمل و نقل و خدمات شهری درباره احداث و نگهداری این پله برقی‌ها وجود دارد یکی از عوامل این وضعیت نابسامان است. 
معاونت خدمات شهری می‌گوید مسئولیت آن به عهده حمل و نقل است و پول تعمیر به حوزه حمل و نقل می‌رود، حمل و نقل می‌گوید مسئولیتش به عهده سازمان زیباسازی در حوزه معاونت خدمات شهری است.
شهرداری این موضوع را تعیین تکلیف کند و مسئول احداث و نگهداری این پله برقی‌ها را با ابلاغ کتبی و تخصیص اعتبار به یکی از این دو معاونت مشخص و نسبت به راه اندازی پله‌های برقی غیر فعال در یک زمان‌بندی مناسب اقدام کند.

-->