مدیریت فنی و فروش

مهندس یاسر رشیدی با بیش از 25 سال سابقه درکار صنعت آسانسور و دارای مدرک مهندس کامپیوتر- نرم افزار