مسئولیت حوادث احتمالی آسانسورهای غیراستاندارد

مسئولیت حوادث احتمالی آسانسورهای غیراستاندارد بر عهده مالکان و مدیران ساختمان است.
مدیران، مالکان و صاحبان مجتمع‌های مسکونی و تجاری، موظف به ایمن‌سازی و رعایت الزامات استاندارد در نصب و بهره‌برداری از آسانسورهای خود هستند که به منظور اطمینان از ایمنی و عملکرد مناسب آسانسورهای منصوب، مالکان و مدیران مجتمع‌های تجاری و مسکونی باید در طول دوره بهره‌برداری، نسبت به سرویس و نگه‌داری ماهانه و دریافت تاییدیه عملکرد آسانسورها اقدام کنند.
استاندارد آسانسورهای کششی از سال ۸۲ و استاندارد آسانسورهای هیدرولیک نیز از اول اردیبهشت‌ماه امسال اجباری شده است.
مدیران دستگاه‌های اجرایی و مالکان و صاحبان مجتمع‌های مسکونی و تجاری، ایمن‌سازی و رعایت الزامات استاندارد را در نصب آسانسورها جدی بگیرند؛ چراکه هرگونه حوادث احتمالی بعد از پایان مدت اعتبار گواهی‌نامه‌ها، متوجه مدیران ساختمان‌ها، صاحبان و مالکان بوده و هرگونه توجیهی در این راستا غیرقابل قبول است.
آپارتمان‌ و ساختمان‌های مسکونی با توجه به ماهیت خصوصی که دارد، با عقد قرارداد با شرکت‌های همکار اداره‌کل استاندارد نسبت به بازرسی و دریافت گواهی استاندارد اقدام کنند ولی بازرسی از آسانسور ساختمان‌های عمومی بر عهده اداره‌کل استاندارد است.

-->