آیا ساکنان طبقه همکف باید هزینه تعمیر آسانسور را پرداخت کنند؟

آیا ساکنان طبقه همکف باید هزینه تعمیر آسانسور را پرداخت کنند؟

یکی از موضوعاتی که در قانون پیش بینی شده، چگونگی پرداخت هزینه آسانسور در طبقه همکف است.
یکی از سوالاتی که همواره در ساختمان‌های مسکونی پیش می‌آید این است که آیا ساکن طبقه اول باید هزینه تعمیر آسانسور را پرداخت کند یا وی از پرداخت این هزینه معاف است.
در پاسخ به این سوال باید گفت که در قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها گفته شده پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است، البته در مواردی که هزینه‌های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه‌های ساختمان باشد موضوع به نحو دیگری است.
اما ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا هزینه ماهانه تعمیرات آسانسور شامل حال افرادی که در طبقه همکف ساکن هستند هم می‌شود یا آنها معاف هستند.
اگر هزینه‌های آسانسور در شارژ به صورت سرفصلی جدا آورده نشده باشد مالک طبقه اول به هیچ عنوان نمی‌تواند از پرداخت هزینه‌های تعمیر آسانسور خودداری کند ولو اینکه از آسانسور استفاده نکند.
زیرا اولا هزینه تعمیر آسانسور نباید به‌طور مجزا و مستقل، از تک‌تک واحدها اخذ شود بلکه از محل صندوق ساختمان باید پرداخت شود همچنین آسانسور یا هر تاسیسات دیگری که در ساختمان نصب و تعبیه شده، جزو منصوبات ساختمان است و هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها به عهده مدیر ساختمان است.
قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است.
گاهی اوقات ممکن است هزینه‌های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه‌های ساختمان باشد که در این صورت ساکنین در مجمع عمومی می‌توانند فرمول و یا روش خاصی برای تقسیم هزینه‌های آسانسور تعیین کنند.

-->