مدت زمان ماندگاری ویروس کرونا در آسانسور

مدت زمان ماندگاری ویروس کرونا در آسانسور

کارشناسان دانشگاه آمستردام انگلیس، وضعیت و ماندگاری ویروس کرونا در داخل یک آسانسور بعد از سرفه فرد مبتلا را بررسی کرده اند.
کارشناسان برای رسیدن به نتایج این مطالعه، شرایط را شبیه سازی کردند تا دریابند که مدت زمان ماندگاری قطرات ریز حاوی ویروس، بعد از سرفه فرد مبتلا در شرایط مختلف، چقدر و وضعیت آن، چگونه است.
بر اساس این مطالعه، ویروس کرونا در داخل یک آسانسور با درهای بسته می تواند تا نیم ساعت در هوا، معلق باشد.
وقتی درهای آسانسور بسته باشد، ریز قطره های حاوی ویروس، می تواند نیم ساعت در فضای داخلی بچرخد اما با گشوده شدن درهای آسانسور، ظرف چهار دقیقه، این ریز قطرات ویروسی، محو می شوند.
وقتی آسانسور به طور طبیعی، مشغول کار و باز و بسته شدن عادی باشد، قطرات حاوی ویروس در صورت سرفه یا بلند صحبت کردن، می تواند ۱۰ دقیقه در فضا معلق بماند و دوام بیاورد.
این کارشناسان چنین نتیجه گرفتند که ماسک می تواند به شکلی موثر و نجات بخش، در آسانسور، مانع از ورود ریز قطرات ویروسی به مجاری تنفسی شود و نقص سیستم تهویه هوا را تا حد قابل توجهی، جبران کند.
این بررسی همچنین نشان داد که خلط مخلوط با آب دهان فرد مبتلا به ویروس، بسته به شدت عفونت، می تواند حامل ۱۰ هزار تا یک میلیارد عدد ویروس در هر میلی لیتر باشد.
نتایج مطالعه تصریح می کند که حتی بلند صحبت کردن نیز می تواند در دقیقه، صدها هزار ریز قطره را در هوا منتشر کند در حالی که یک سرفه، می تواند میلیون ها قطره را پخش کند.
فردی که بلافاصله بعد از صحبت فرد مبتلا با صدای بلند یا سرفه او، هوای داخل آسانسور را تنفس کند، در هر دقیقه، هزاران ویروس کووید ۱۹ را وارد دستگاه تنفسی خود می کند.

Tags: , , , , , , , , ,

-->