پله برقی که همزمان با افتتاح ایستگاه مترو از حرکت ایستاد!

در حاشیه افتتاح ایستگاه اقدسیه در خط سه مترو تهران، یکی از پله‌های برقی ایستگاه از مدار سرویس دهی خارج شد.
یکی از پله برقی‌ها به علت دویدن چندین نفر دچار نقص فنی شد و وقفه‌ای در حرکتش رخ داد.
مشکل فنی این پله برقی برطرف شد.
این پله برقی‌ها از جمله جدیدترین تجهیزات مترو هستند.
برخی تجهیزات این ایستگاه مربوط به ۹ سال پیش بوده و به دلیل فرسودگی و پیش از افتتاح مجبور به تعویض برخی از آنها شده بودیم.

-->