بررسی آسیب های کرونا به صنعت آسانسور

بررسی آسیب های کرونا به صنعت آسانسور

پیش‌بینی تولید آسانسور در سال جاری بعد از شیوع ویروس کرونا حداقل ۴۰۰۰ دستگاه کاهش یافت.
به واسطه‌ ساخت مسکن مهر اوج ساخت آسانسور در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بود که ساخت این وسیله به ۷۵ هزار دستگاه رسید و ایران بعد از چین و آمریکا در رده سوم جهان قرار گرفت. با کمرنگ شدن ساخت مسکن مهر و تکمیل شدن واحدها، در سال‌های بعد تولید آسانسور به حدود ۷۰ هزار، ۶۰ هزار و ۵۰ هزار رسید و در نهایت در سال گذشته تولید آسانسور به ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۸ هزار دستگاه رسید.
رشد صنعت ساختمان در سال ۱۳۹۸ از منفی ۶.۵ درصد به منفی ۱.۵ درصد رسید، اما این رشد در صنعت آسانسور ملموس نبود، چرا که جواز ساختمان‌هایی که در سال گذشته به مرحله ساخت آسانسور رسید مربوط به سال‌های قبل بوده است و ساختمان‌هایی که در سال گذشته ساخت آنها آغاز شده در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به مرحله ساخت آسانسور می‌رسند. بنابراین آمار ساختمان سازی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بر ساخت آسانسور در سال ۱۳۹۸ در تاثیرگذار است.
در سال جاری تا پیش از کرونا تولید حدود ۲۴ هزار دستگاه آسانسور بود اما بعد از شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن کارهای ساختمانی بین اسفند ماه تا اردیبهشت و همچنین کم شدن رغبت به ساخت، احتمال می‌رود تولید آسانسور در سال جاری بین ۱۹ تا ۲۰ هزار دستگاه باشد.
در زمینه ساخت و تولید در صنعت آسانسور ترکیه به دلیل داشتن ارتباط آزاد با جهان آزاد وصادرات بیشتر از ایران بهتر است. البته در بخش خدمات فنی و مهندسی و تعداد تولید آسانسور در سال ایران از ترکیه هم بالاتر است.

-->