۶۴ هزار دستگاه آسانسور در هفت ماهه امسال بیمه شدند

شرکت‌های بیمه‌ای با ارائه خدمات و طرح‌های بهتر می‌توانند مردم را به خرید بیمه نامه‌ آسانسور که نیاز اصلی آنها است مجاب کنند ومی‌توانند با ارائه راهکارهای جدید درفضای رقابتی سالم این بازاربالقوه را تبدیل به بالفعل کنند.

Tags: , , , , , , ,

-->