اجرا

مرحله اجرا شامل چند فاز اجرایی است و طول اجرای آن به پروژه بستگی دارد. در فاز اول آهن‌کشی کار انجام می‌شود. فاز دوم با نصب درب و ریل به پایان می‌رسد و سپس مراحل مکانیکال و الکتریکال طی خواهد شد. شرکت لیفتاپارس تلاش دارد تا پروژه‌های خود را طبق زمان‌بندی ارائه شده در قرارداد به پایان رساند.