بازدید اولیه

بعد از تماس مشتری، با راهنمایی مشاوران، کارشناسان شرکت لیفتاپارس برای بازدید و انجام کارشناسی‌های اولیه به محل اعزام می‌شوند. در این بازید تمام جزئیات اجرایی و فنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و مشاوران با توجه به نظرات کارشناس، نیازهای مشتری و نیازهای بازار گزینه‌های دیگری را نیز در اختیارتان قرار خواهند داد تا بهترین انتخاب را داشته باشید.