تست و بازرسی

با پایان رسیدن کار نصب، شرکت لیفتاپارس به طور موقت پروژه را تحویل مشتری داده و با ثبت‌نام از طریق سامانه اداره استاندارد، اقدام به ارائه فرم‌های مربوطه برای بازدید و بازرسی پروژه به این سازمان می‌نماید تا پس از بازرسی، گواهی مربوطه برای صدور پایان کار ارائه شود.