دریافت سفارش

در این مرحله پس از تصمیم‌گیری، برآورد هزینه‌ها به صورت پیش‌فاکتور به مشتری ارائه می‌شود و پس از توافق طرفین قراردادی بین مشتری و شرکت لیفتاپارس برای اجرای کار منعقد شده و مراحل اجرایی آغاز می‌شود.