20 پل عابر پیاده به آسانسور مجهز می‌شوند

20 پل عابر پیاده به آسانسور مجهز می‌شوند

20 پل عابر پیاده در سال آینده به آسانسور مجهز شده و 13 پل مکانیزه دیگر نیز نصب خواهد شد.

در حال حاضر 52 پل عابر پیاده در شهر وجود دارد و تا سال آینده 20 پل عابر پیاده مکانیزه می شود.

بیش از 9 میلیارد تومان به رنگ آمیزی معابر اختصاص داده شد و برای رنگ آمیزی معابر در سال آینده نیز اعتباری بیش از 5 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در سال جاری بیش از 2 میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده که در سال آینده این مبلغ به چهار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

110 دوربین کنترلی و 110 دوربین نظارتی در شهر فعال است.

در حال حاضر تعداد 5 هزار و 430 جایگاه پارک در هسته مرکزی شهر وجود دارد که نمی‌توانیم آن را بر اساس تعداد خودروهای واردشده به شهر افزایش بدهیم.

این عملیات نیز برای گردش پارک و برقراری عدالت پارک در معابر شلوغ با سیستم جدید بعد از تصویب شورای شهر به اجرا می رسد.

طرح مطالعات ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استفاده گسترده دوچرخه در شهر با همکاری دانشگاه قم آغازشده است.

 

-->