Tag Archive: انواع پاراشوت

پاراشوت آسانسور

پاراشوت آسانسور چیست

پاراشوت آسانسور چیست یکی از حیاتی ترین بخشهای آسانسور پاراشوت است که برای متوقف کردن کابین به کار می رود(حتی در اثر... View Article