Tag Archive: راهبر

آسانسور

راهبر اتوماتیک

راهبر اتوماتیک پیاده‌ روهای متحرک تاکنون ظاهراً تنها در نمایشگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته که براساس نسبی بودن حرکت ساخته... View Article