Tag Archive: فروش بالابر

آسانسور

آسانسورها جان می گیرند

آسانسورها جان می گیرند حوادث آسانسور کم نیست، مسئولان از استاندارد نبودن 90 درصد آسانسورهای موجود در ساختمان های شهری... View Article

کفشک آسانسور

کفشک ها

کفشک ها این قطعات در هر دو طرف و در بالا و پایین بر روی قاب وزنه تعادل و یوک... View Article