وبلاگ

آسانسور

آسانسور کشتی

آسانسور کشتی کشتی های بزرگ که دارای چندیدن طبقه با کاربری های متفاوت هستند ناچارند از آسانسور استفاده کنند ,... ادامه مطلب