آداب استفاده از آسانسور

آداب معاشرت همان گونه که از نامش پیداست مجموعه آداب و رفتارهایی است که ما در معاشرت و ارتباط با سایر افراد از خود بروز می دهیم. از آنجا که انسان فردی اجتماعی است و روزانه با افراد زیادی در تعامل ومعاشرت است لازم است که آداب رفتار درست در هر مکانی را بداند تا در لحظه مواجهه رفتار عاقلانه و درست از خود نشان دهد.
آسانسور با آنکه وسیله ای ثابت و کوچک به نظر میرسد اما به دلیل استفاده در اماکن مختلف و به طبع کاربردی بودن آن مورد استفاده همگان قرار میگیرد و ازآنجا که آسانسور وسیله ای عمومی و مشاع است مانند هر وسیله دیگری برای استفاده دارای دستور العمل خاص خود است و افرادباید قوانین استفاده از آن را بدانند.در این متن به تعدادی از آداب استفاده از آسانسور اشاره میکنیم.آسانسور یک مکان کوچک برای نشان دادن میزان پختگی و تمدن افراد است.پس مطمئن باشید که رفتار شما در آسانسور نشان دهنده فرهنگ اجتماعی شماست.

کلید شستی طبقات آسانسور

در هر طبقه ساختمان برای فراخواندن آسانسور کلیدی وجود دارد. در آسانسورهای قدیمی پنلی که کلید شستی روی آن نصب شده  فقط یک کلید دارد اما آسانسورهای جدید و پررفت و آمد در هر طبقه دو کلید شستی جهت فراخوانی آسانسور دارند که برروی یکی علامت اشاره به سمت بالا و بر روی دیگری اشاره به سمت پایین وجود دارد. فرهنگ استفاده از آسانسور به ما میگوید چنانچه مقصد ما طبقاتی پایین تر از سطح حاضر است باید کلید اشاره به پایین را فشار دهیم و تنها زمانی از کلید سمت بالا استفاده کنیم که قصد جابجایی به سمت بالا را داریم. علت این امر آن است که در وقت خود و سایر افراد سوار کابین آسانسور صرفه جویی کنیم و وقت افراد را با جابجایی بیجا نگیریم.
در استفاده از کلید شستی طبقات باید توجه داشت که فشاردن مکرر کلید باعث تغییر سرعت و رسیدن زودتر آسانسور نمیشود.

کلید شستی کابین آسانسور

پس از سوار شدن به کابین آسانسور باید طبقه مقصد را انتخاب نمایید اما به این نکته توجه کنید که اگر قبل از شما شخص دیگری کلید مقصد شمارا فشرده است نیاز به فشردن مجدد آن نیست و این کار باعث تغییر مسیر آسانسور نمیگردد.
شخصی که کنار پنل کلید شستی کابین آسانسور ایستاده است وظیفه ای برای فشردن دکمه مقصد شما را ندارد و اگر این کار را انجام داد بدانید که نشانه لطف وی بوده است.

نحوه ایستادن در کابین آسانسور

تا حد امکان باید به ته کابین بروید و در انتهای آن بایستید تا فضای کافی جهت سوار و پیاده شدن سایر افراد باشد.توجه داشته باشید که چنانچه مقصد شما نزدیک است باز هم دلیلی برای عدم رعایت این نکته نیست (مگر اینکه در کابین تنها باشید) زیرا سایر افراد نیز موظف هستند هنگام رسیدن شما به مقصد راه را برایتان باز کرده و به شما جهت سهولت در پیاده شدن کمک نمایند.
معمولا در آسانسورها جهت ایستادن باید رو به درب کابین باشد.

-->