توضیح علوم پزشکی بوشهر در مورد خبر “آسانسورهای غیراستاندارد بیمارستان‌ها”

توضیح علوم پزشکی بوشهر در مورد خبر “آسانسورهای غیراستاندارد بیمارستان‌ها”

در پی انتشار خبری با عنوان “آسانسورهای بیمارستان‌های بوشهر غیراستاندارد است”، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توضیحی در این خصوص ارسال کرده است.

توضیح علوم پزشکی بوشهر در مورد خبر “آسانسورهای غیراستاندارد بیمارستان‌ها”بوشهردر پی انتشار خبری با عنوان “آسانسورهای بیمارستان‌های بوشهر غیراستاندارد است”، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توضیحی در این خصوص ارسال کرده است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در توضیحات خود در مورد خبر منتشر شده بامحور آسانسورهای مراکز درمانی سطح استان نوشته است: “به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، ۲۳ دستگاه آسانسور در حوزه سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر وجود دارد که از این تعداد ۹ دستگاه آسانسورهای فعال و دارای کد، ۵ دستگاه آسانسورهای فعال و ثبت شده در سامانه که بازرسی اولیه در خصوص آنها صورت گرفته است، ۲ دستگاه آسانسورهای فعال و در حال انجام مراحل استاندارد، و ۷ دستگاه آسانسورهای غیرفعال و ثبت‌ شده در سامانه است.

 

بر اساس دستورالعمل های سازمان (اداره کل) استاندارد استان بوشهر  تمامی دستگاه‌های آسانسور موجود در مراکز برای اخذ کد استاندارد باید آسانسورها را در سامانه ثبت و بعد از آن توسط شرکت‌های مورد تأیید اداره کل استاندارد بازرسی شوند.

 

از سال ۹۲ بازرسی از آسانسورهای مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توسط شرکت‌های یاد شده صورت گرفته و نواقص و مشکلات فنی از نظر اداره استاندارد نیز برطرف شده است.

 

همچنین طی دو دوره بازرسی از سوی شرکت‌های مورد تأیید اداره کل استاندارد تأییدیه سالم بودن آسانسورها صادر شده است. بازرسی سوم از طرف بازرسین اداره کل استاندارد صورت می‌گیرد که تمام اقدامات لازم برای این کار انجام شده است.

-->