آسانسورها را بشناسيم

آسانسورها، اتاقكي هستند كه از آنها براي جابجايي افراد يا وسايل در ساختمان‌ها استفاده مي‌شود. در حال حاضر اتاقك‌هاي آسانسور فقط مي‌توانند در يك مسير ثابت و بين طبقات يك ساختمان حركت كنند و متوقف شوند. اما در آينده‌اي نه چندان دور نسل جديدي از آسانسور وارد بازار خواهد شد كه مي‌توانند در ساختمان‌ها به صورت افقي نيز حركت كرده و مسافران را جابجا كنند.
كنترل آسانسور به يك سيستم سپرده شده اما فرمان دادن به آن در اختيار مسافر است اما ايستادن آسانسور در محل‌هاي مقرر توسط سيستم صورت مي‌گيرد.
محيطي كه آسانسور در آن نصب مي‌شود از سه قسمت اصلي تشكيل شده است:

1. موتورخانه: فضايي كه موتور، گيربكس، تابلو كنترل آسانسور و تابلو برق در آن قرار مي‌گيرد.
2. چاه آسانسور: درها، ريل‌ها و حركت كابين و وزنه در چاه آسانسور تعريف مي‌شوند.
3. چاهك: پايين‌ترين قسمت چاه آسانسور است كه ازآن براي ضربه‌گيرها و بافرها استفاده مي‌شود.

 

بد نيست بدانيد كه موتور گيربكس در آسانسورها نقش قلب و تابلوي كنترل سيستم آسانسور مانند مغز عمل مي‌كند.

 

 

 

آسانسورها در دو گروه اصلي تقسيم‌بندي مي‌شوند:
1. آسانسورهاي نفربر
2. آسانسورهاي خدماتي
كارشناسي نصب آسانسور در هر ساختمان بايد با توجه به پارامترهاي نوع، ظرفيت، سرعت و تعداد آسانسورهاي ساختمان و با توجه به كاربري ساختمان، تعداد طبقات و جمعيت ساكن در آن صورت گيرد.
هنگام كارشناسي نصب آسانسور بايد احتمال عبور و مرور افراد معلول با صندلي چرخ‌دار درنظر گرفته شود.
فراموش نكنيد موقعيت، تعداد و ظرفيت آسانسورها نيز با توجه به ضوابط سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني پيش‌بيني و اجرا مي‌شود.

 

انواع درهاي آسانسور
در آسانسورها دو نوع در استفاده مي‌شود:
1. در كابين آسانسور
2. در آسانسور در راهرو
استفاده از درهايي كه زمان باز شدن آنها كمتر و عرض انتقال همزمان مسافر آنها با توجه به فضاي پيش‌بيني شده براي آسانسور، بيشتر باشد مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
درهاي مورد استفاده در آسانسور در دو حالت كشويي و لولايي استفاده مي‌شوند.

نكاتي كه بايد در نصب درهاي آسانسور در ساختمان‌ها به آنها توجه كنيد:
– درهاي طبقات نبايد هيچ منفذ يا لبه‌هاي تيز و برنده داشته باشند و فاصله بين لبه‌ها و چارچوب نبايد بيش از 6 ميلي‌متر باشد.
– ارتفاع درهاي آسانسور كه در طبقات استفاده مي‌شوند بايد حداقل 2 بوده و جنس آن از فلزي باشد كه با گذشت زمان تغيير شكل ندهد.
– نيروي بسته شدن درهاي اتوماتيك در آسانسور نبايد در حدي باشد كه به افراد آسيب برساند.
– درها بايد هنگام بروز مشكلاتي مانند عبور يا گير كردن مسافر به طور اتوماتيك باز شوند.
– درهاي آسانسور در طبقات تحت هيچ شرايطي به جز هنگام توقف كابين مقابل طبقه نبايد باز شوند.
– درهاي آسانسور در طبقات بايد قفل‌هاي با مقاومت مكانيكي كافي داشته باشند و در مقابل گردوغبار مقاوم باشند و در صورت لزوم از بيرون با كليد مخصوص توسط افراد مسئول باز شوند.

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->