آسانسور جین

آسانسور جذاب و دلهره آور در چین

آسانسور جذاب و دلهره آور در چین

«آسانسور صد اژدها» با ۳۲۶ متر ارتفاع در رکوردهای جهانی گینس به ثبت رسیده است. این آسانسور در یک پارک جنگلی در استان «هونان» چین واقع شده است و مورد استفاده گردشگران قرار می گیرد.

 

آسانسور جین

«آسانسور صد اژدها» با ۳۲۶ متر ارتفاع در رکوردهای جهانی گینس به ثبت رسیده است. این آسانسور در یک پارک جنگلی در استان «هونان» چین واقع شده است و مورد استفاده گردشگران قرار می گیرد.

سالانه ۵ میلیون گردشگر از این آسانسور بازدید می کنند.

آسانسور مذکور قابلیت حمل پنجاه نفر را دارد و فقط ۱ دقیقه و ۳۲ ثانیه زمان می برد تا تمام مسیر را طی کند. برای ساخت آسانسور صد اژدها ۱۲۰ میلیون یوان هزینه شده است. البته ساخت این پروژه به این دلیل که در یکی از مناطق میراث جهانی واقع شده بود، با انتقاد شدید حامیان محیط زیست روبرو شد.

Tags: , , , , , , , ,

-->