آسانسور

فرهنگ استفاده از آسانسور

فرهنگ استفاده از آسانسور

 

 

آسانسور

تاریخچه استفاده از آسانسور

قبل از استفاده گسترده از آسانسور , اکثر ساختمان ها در شش یا هفت طبقه قرار داشتند و طرح های آنها بین طبقات متفاوت بود. قابل توجه است که ثروتمندان در طبقات پایین زندگی میکردند و فقرا در طبقات بالاتر. آسانسور این الگو را در یک چشم بر هم زدن فرهنگی تغییر داد. کلاس های بالاتری را به طبقه های بالاتر وسوئیت های پنت هاوس اضافه کرد .                تکنولوژی جدید ما ممکن است مخرب و گاهی اوقات خطرناک باشد. اما اختراعات بنیادین مدرنیته برای کشتن مردم به سرعت هشدار دهنده ای استفاده می شود. سقوط آسانسورهای اولیه تلفات زیادی داد و به مرور تلفات خود را کاهش داد, اما این تعداد کمتر از تعداد کسانی بود که از کماشین های آسانسور باز استفاده می کردند.

 

 

تاریخچه آسانسور

 

ما در زمان خود با اضطراب و بیماری روانی و جسمی بیشتر آشنا هستیم , تهوع و احساس معده در گلو ناشی از توقف های ناگهانی آسانسور و حرکت سریع به سمت پایین است , بسیاری از کاربران آسانسور به علت ایست قلبی هرگز به بیمارستان نرسیدند. همچنین امروزه اخلاق اجتماعی آسانسور از بین رفته است. در ابتدا آقایان وقتی که وارد آسانسور می شدند کلاه خود را برمی داشتند.

آسانسور به عنوان پدیده فرهنگی

در اواخر قرن نوزدهم هتل ها , تئاترها و حتی برخی از ساختمان های اداری آسانسورها منصوب شدند. سال ها طول کشید تا مردم غریبه یاد بگیرند در آسانسور یکدیگر را نادیده بگیرند و به سادگی در  اتاق آسانسور به کف اتاقک خیره شوند. اما در دهه گذشته کار کردن با یک گوشی هوشمند در آسانسور به جای خیره شدن به بی نهایت کمک شایانی به مردم کرد. شاید ما هنوز در حال کار کردن در مورد چگونگی مقابله با آسانسور هستیم.

هنگامی که با غریبه ها سوار یک آسانسور می شوید باید ساکت باشید و اگر نیاز به صحبت ضروری باشد باید آرام و البته دلپذیر باشد زیرا آسانسور یک مکان عمومی است.

 

آسانسور

Tags: , , , , , , ,

-->