۶ آسانسور غیراستاندارد در لرستان پلمب شد

از ابتدای تیرماه ۹۰ درخواست بازرسی آسانسور در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور ثبت که منجر به صدور ۸۷ تاییدیه ایمنی آسانسور شد.
در راستای حفظ ایمنی و سلامت شهروندان، پیرو بازرسی‌های انجام شده در تیرماه توسط کارشناسان این اداره کل از آسانسورهای مراکز دولتی و مسکن مهر، ۶ دستگاه آسانسور غیراستاندارد به دلیل عدم استانداردسازی و بی توجهی به تذکرات مکرر کارشناسان استاندارد پلمب شد.
تاییدیه های ایمنی آسانسور دارای اعتبار یک ساله است و در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر توسط شرکت‌های مجاز و عدم بازرسی ادواری سالیانه توسط بازرسان تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد و تمدید تاییدیه ایمنی آسانسور، مسئولیت حوادث و سوانح احتمالی به عهده مالکین و مدیران ساختمان‌های دارای آسانسور و شرکت طرف قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور مربوطه خواهد بود.

-->