تقریباً از هر سه آسانسور در گیلان یک مورد غیراستاندارد است

بنابر پایش انجام شده توسط اداره کل استاندارد استان گیلان، از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲ هزار و ۳۰۰ مورد بازرسی از آسانسور فعال سطح استان صورت گرفت که ۶۰۰ مورد دارای نقص فنی تشخیص داده شدند که به عبارتی از ۳/۴ آسانسور در استان یک مورد فاقد استاندارد یا به عبارتی غیر ایمن می‌باشد.
از ابتدای امسال تاکنون طی بازرسی‌های انجام شده از آسانسورهای استان ۶۷۳ مورد دارای نقص فنی و غیراستاندارد تشخیص داده شدند.
در همین راستا، ۹۹۴ بازرسی اولیه و ۲۳۷ مورد بازرسی ادواری انجام شده است.
از این تعداد بازرسی انجام شده توسط ادارات استاندارد یکهزار و ۳۹ مورد تایید استاندارد شد که ۹۱۰ مورد آسانسور در بازرسی اولیه و ۱۲۹ مورد در بازرسی ادواری تایید صلاحیت استاندارد را دریافت کردند.
آسانسورهایی که استاندارد آنها تایید نمی شوند، نقص فنی آن به مالک یا شرکت نصب کننده اعلام می شود که در صورت مرتفع شدن نقص ، گواهی تایید صادر خواهد شد.

-->