آسانسور های هوشمند در سال 2025 از راه می رسند

آسانسور های هوشمند در سال 2025 از راه می رسند

 

این روز ها بسیاری از شرکت های حوزه فناوری تمرکز خود را روی ساخت خانه های هوشمند قرار داده اند. بدون شک در ماه های اخیر اخبار بسیاری در مورد ساخت هواپیمای بدون سرنشین، اینترنت نسل پنجم و چراغ های هوشمند ترافیک شنیده اید. حال به نظر می رسد نوبت به آسانسور های هوشمند رسیده که می تواند سرعت رفن و آمد انسان ها را افزایش دهد.

 

آسانسور های هوشمند چگونه کار می کنند؟

 

قبل از اینکه صحبت در مورد آسانسور های هوشمند را آغاز کنیم قصد داریم به این موضوع بپردازیم که چرا باید این محصول را بسازیم؟ ایده ساخت این محصولات بسیار کارآمد است. فرض کنید یک نفر قصد دارد از آسانسور استفاده کند، او باید دکمه مربوط به آسانسور را فشار دهد و منتظر آمدن آسانسور بماند. آسانسور نیز صرف نظر از تعداد افرادی که در کابین هستند و اینکه قصد دارند در کدام طبقه پیاده شوند آسانسور را در همان طبقه متوقف می کند. این موضوع ممکن است زمان زیادی را از کاربران بگیرد.

 

هدف از ساخت این محصولات به خداقل رسیدن زمان برای اجرای این فرایند است. فرض کنید شما طبقه ای را که قصد دارید به آن بروید را انتخاب می کنید و آسانسور به شما کمک می کند تا سریع ترین کابین را انتخاب کرده و از آن استفاده کنید. در کنار زمان شما مسیر کوتاه تری را طی کرده اید که موجب افزایش عمر آسانسور نیز می شود.البته این موضوع تمام ماجرا نیست و آسانسور های هوشمند زمانی که به تکمیل ظرفیت می رسند به مسیر خود ادامه می دهند و کاربران را در مقصد پیاده کرده و سپس به ادامه وظیفه خود می پردازند. تصور کنید آسانسور زمانی که پر شده در هیچ طبقه ای متوقف نمی شود تا به اولین مقصد برسد. این موضوع بدون شک جذابیت های بسیاری خواهد داشت.

Tags: , , , , , , ,

-->