روزانه ۴ زنجانی در آسانسور گرفتار می‌شوند

همیشه با قطعی برق، حوادث مربوط به محبوس شدن افراد در آسانسور و درخواست کمک از آتش‌نشانی بالا می‌رود، به طوری که در سه ماهه نخست امسال ۳۰ هزار و ۱۳۶ تماس با آتش‌نشانی زنجان برقرار شده است.
تعداد تماس منجر به عملیات ۳۹۱ مورد بوده و در هفته‌های اخیر بیشترین تماس گرفته شده با آتش‌نشانی زنجان مربوط به رهایی از آسانسور بوده است. روزانه چهار عملیات نجات از آسانسور توسط آتش‌نشانی زنجان انجام می‌شود که علت آن هم برق رفتگی است.
این افراد در وهله نخست باید ضمن حفظ خونسردی، از هیاهو بپرهیزند، زیرا تأثیری ندارد. همچنین محبوس شدن در آسانسور منجر به خفگی افراد محبوس شده نمی‌شود.
عمدتاً آنتن تلفن‌همراه حین استفاده از آسانسور قطع یا دچار اخلال می‌شود اما اگر فردی در آسانسور محبوس شده بود و تلفن‌همراه وی نیز آنتن داشت، باید با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرد.
اگر فرد محبوس شده تلفن‌همراه نداشت یا اینکه تلفن وی آنتن نمی‌داد، باید با زدن به دیواره‌های آسانسور، دیگران را از محبوس شدن خود باخبر کند، البته این افراد از وارد آوردن ضرباتی که موجب فشار به آسانسور می‌شود، خودداری کنند، زیرا فشار به آسانسور احتمال بروز خطر برای کابین و دستگاه را در پی دارد.

-->