آهن کشی آسانسور و راه و چاه آن

آهن کشی آسانسور به عملیات راه اندازی آن گفته می شود که شامل اجرای سازه در چاه آسانسور است. این سازه تحمل بارهای وارد شده به آسانسور را به عهده دارد و متشکل از ستون ها و کلاف هایی است که ستون ها را به هم متصل می کند. آهن کشی آسانسور با استفاده از نرم افزارهای مهندسی انجام می شود و هر چقدر طراحی مطلوبی داشته باشد، ایمنی آسانسور هم افزایش می یابد. هدف از انجام عملیات آهن کشی آسانسور، محکم شدن ریل های کابین در جای خود و به حداقل رساندن لرزش های آن است.

مواد مورد نیاز برای آهن کشی آسانسور

در آهن کشی آسانسور به طور کلی از تیرآهن، نبشی و ناودانی استفاده می شود. مقدار آهن آلات لازم برای آسانسور به تعداد توقف و ظرفیت آن بستگی دارد. به طوری که برای آسانسوری با ۶ توقف و ۶ نفر ظرفیت (۱۷۰ در ۱۷۰ سانتی متر) مواد زیر را نیاز داریم:

  • ستون ها: ۱۵ نبشی شماره ۱۰
  • کلاف ها: ۱۱ ناودانی شماره ۸
  • دال: ۴ تیرآهن شماره ۱۸
  • ریل ها: ۸ پلیت ۳۰ در ۳۰ سانتی متر
  • اتصال ستون و پلیت: ۵۰ پلیت ۱۰ در ۲۰ سانتی متر
  • درب اتوماتیک: ۴ نبشی شماره ۵ برای سر و ۴ ناودانی شماره ۶ یا ۸ برای زیر

مراحل آهن کشی آسانسور

نقشه کشی: این کار باید توسط مهندسان مجرب انجام شود.

شاقول ریزی: شاقول ریزی برای بررسی همسان بودن تیرها انجام می شود.

تعیین محل قرارگیری پلیت ‌ها: پلیت ها در هر چهار گوشه چاه آسانسور و به صورت افقی اجرا می شود.

تعیین خط مبنا (خط تراز): خط تراز خطی است که آهن کشی آسانسور را با ورودی آن تراز می کند.

کلاف ‌بندی: کلاف بندی به صورت افقی اجرا شده و ستون ها را به هم متصل می کند. دقت به این نکته که در ورودی آسانسور هیچ کلافی قرار نمی‌ گیرد، ضروری است.

-->