آيا ميزان ارتفاع در انتخاب وات موتور مؤثر است؟

آيا ميزان ارتفاع در انتخاب وات موتور مؤثر است؟

مثلا چنانچه براي آسانسور هفت ايستگاه
شش نفره يك متر بر ثانيه موتور ٥.٥ كيلووات استفاده ميكنيم ،آيا همين موتور را براي چهارده ايستگاه با همين ظرفيت و سرعت ميتوان استفاده نمود؟؟؟
اصولا كسي اينكار را انجام نميدهد ولي دليل اينكار چيست؟
در نگاه اول به نظر ميرسد با افزايش ارتفاع
نيروي جاذبه افزايش پيدا ميكند وبراي جبران آن بايد موتوري با وات بالاتر در نظر گرفته شود.
ولي موضوع مطلقا به اين مسئله ربطي ندارد و افزايش نيروي جاذبه در اين ارتفاعات قابل ملاحظه نيست!
ميزان راندمان موتور عامل اصلي در
تعيين وات براي ارتفاعات متفاوت است.
با افزايش ارتفاع و فرض بر اينكه آسانسور
بين طبقات بالا و پايين مرتب در حال رفت و آمد باشد، موتور داغ شده و مقاومت سيم پيچ بالاتر ميرود و قدرت موتور كاهش پيدا ميكند .
براي جبران كاهش قدرت موتور، وات موتور را بالاتر انتخاب ميكنند.
حال چنانچه راندمان موتور بالاتر بوده و اتلاف انرژي در موتور بصورت حرارت بسيار اندك باشد آيا نيازي به بالاتر گرفتن وات موتور ميباشد؟ مسلما نه
چنانچه در انتخاب موتور به راندمان آن اهميت بدهيم نياز به اضافه پرداخت بابت وات بالاتر نخواهيم داشت.
ميزان تلفات حرارتي در موتورهاي EMF يك چهارم ميزان تلفات حرارتي موتور هاي مشابه ميباشد.

Tags: , , , ,

-->