آیا همیشه آسانسور خراب است؟

شاید برای خیلی از شماها پیش اومده كه بارها با آسانسور خراب و متوقف در طبقه خاصی روبرو شدید و مجبور شدید از راه پله به جای آسانسور استفاده كنید. اولین سوالی كه به ذهن مصرف كنندگان می رسد این است كه علل خرابی های مكرر بعضی آسانسورها چیست؟
بهترین راه برای كاهش خرابی های آسانسور و تعمیرات و حل خراب شدن آسانسور؛ استفاده از كارشناسان شرکتهای دارای مجوز طراحی و مونتاژ می باشد كه آسانسور رو ماهیانه مطابق قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور بازرسی كنند.
اما آیا خرابی مداوم آسانسور هم امری عادی است؟
در جواب این سوال باید گفت خیر؛ هرچند خراب شدن آسانسور به طور موردی امری عادی و اجتناب ناپذیر است اما خرابی مداوم آسانسور به علت مشکل در كاركرد يکی از سیستم های آسانسور ایجاد می شود.
مهمترین عوامل موثر در خراب شدن آسانسور کدامند؟
توجه نکردن به تذكراتی كه توسط شرکت سرویس دهنده بیان می شود.
پیشگیری دستی از بسته شدن درب های اتوماتیک آسانسور، به علت نبود چشمی يا فتوسل
توجه نکردن به صداهای غیر عادی در سیستم آسانسور
استفاده از سرویس كارهايی كه هیچ گونه تخصصی در تعمیر سیستم های آسانسور ندارند. آن هم در بخش الکتریكال آسانسور كه می تواند خرابی های دیگری را هم با خود به همراه داشته باشد.
عدم تعویض به موقع قطعات فرسوده، و تعمیرات بیهوده آن ها برای كاهش هزینه های تعویض قطعات
نفوذ كردن مواد شوینده و آب به داخل چاه، کابین و سیستم درب آسانسور كه می تواند مشکلاتی را با خود به همراه داشته باشد.
باز و بسته شدن درب های آسانسور با شدت و شتاب بیش از اندازه
وقتی وارد کابین آسانسور می شوید، ظرفیت تعداد نفراتی كه می توانند از آسانسور استفاده كنند بیان شده است. اگر به این امر توجه نكنیم، باعث خراب شدن آسانسور خواهیم شد.
حتی جابجا كردن بارهای سنگین با آسانسور، كه  افراد در زمان اسباب کشی به واحد اجاره ای خود بسیار انجام می دهند، هم می تواند يکی دیگر از عوامل موثر در خرابی سیستم آسانسور به شمار رود.

-->