احداث آسانسور در ایستگاه راه آهن قزوین تا پایان سال جاری آغاز می‌شود

مدیرکل راه آهن شماره ۲ گفت:
عملیات احداث آسانسور بین سکوهای شماره یک و دو ایستگاه راه آهن قزوین تا پایان سال جاری آغاز شده و ۱۴۰۱ افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.
مطالعات احداث آسانسور در ایستگاه راه آهن قزوین انجام شده و منتظر برگزاری مناقصه برای انتخاب یک پیمانکار مجرب در راستای اجرای این پروژه هستیم، اما با توجه به نزدیک شدن پایان سال و اینکه تعداد مسافرت‌ها افزایش می‌یابد، افتتاح آن به سال بعد موکول می‌شود.
احداث آسانسور و افزایش خدمات عمومی در این ایستگاه از مطالبات اصلی شهروندان قزوین است که با اهتمام لازم این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
با جدیت پیگیر این موضوع هستیم تا هرچه سریع تر ارتباط بین سکوی شماره یک و سکوی شماره دو با این آسانسور برقرار شود، در همین راستا علاوه بر مذاکرات و مکاتبات، با مدیران و مسؤول و متولی بازدید میدانی داشتیم و از این بابت هیچ مانعی وجود ندارد.

-->