مالکین ساختمانها باید گواهینامه ایمنی آسانسور را اخذ کنند

مالکین ساختمانها باید گواهینامه ایمنی آسانسور را اخذ کنند

در غیر این صورت طبق قانون، مسئولیت هرگونه حوادث احتمالی، بر عهده مالکین و مدیران ساختمان خواهد بود.

 

 

 

تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقی با اعتبار یکساله صادر می شود.

با توجه به قانون تملک آپارتمانها که توسطمجلس شورای اسلامی تصویب شده، وظیفه پیگیری بازرسی ادواری آسانسور و تمدید گواهینامه به عهده مدیر ساختمان است.

دوره آموزشی آشنایی با ضوابط فنی و استانداردهای اجرایی آسانسورها در استان برگزار شد.

این دوره با مشارکت شورای فنی و سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

در این دوره نحوه ثبت درخواستهای بازرسی آسانسور و مراحل دریافت گواهی ایمنی آسانسور از شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران تشریح شد.

Tags: , , , , ,

-->