اساس کار پلکان برقی

اساس کار پلکان برقی

◀آیا می دانید پله برقی ها  با شیب های ۲۷ تا ۳۵ درجه ساخته می‌شوند؟

◀چرا پلکان برقی را با زاویه ۳۵ درجه می سازند؟

◀آیا می‌دانید در پلکان برقی عرض ۶۰ فقط براي يك نفرعرض  ۸۰ براي يك و نيم نفرعرض ۱۰۰ براي دو نفر لحاظ مي گردد؟

◀آیا می‌دانید ارتفاع استپ حداكثر مي تواند ۲۴ سانتي متر باشد؟

◀شیب پله‌برقی

بر طبق استاندارد EN115 زاویه شیب پله‌برقی در صورتی که ارتفاع پله‌برقی (فاصله کف تا کف دو طبقه متوالی) کمتر از ۶متر باشد، نمی‌تواند بیش از °۳۵باشد.

این در حالی است که اکثر شرکت‌های سازنده پله‌برقی ها را فقط با دو زاویه °۳۰و °۳۵ می‌سازند.

◀موتور پله­ برقی (Drive Motor):

موتور پله‌برقی نیز همانند موتورهای معمول آسانسور از نوع سه فاز – متناوب می‌باشند این نوع موتورها عموماً دارای ۴ قطب و تک سرعته می‌باشند، بعضی از سازندگان از موتورهای ۶ قطب نیز استفاده ‌می‌کنند.

◀نکتـه: محل قرارگیری موتور و گیربکس در اکثر مواقع در قسمت بالایی پله‌برقی می‌باشد.

◀درجه حفاظت موتور و قطعات الکتریکی IP54 انتخاب می‌شود

Tags: , , , , ,

-->