استاندارد آسانسور

استاندارد آسانسور را با ارسال یک پیامک ارزیابی کنید

استاندارد آسانسور را با ارسال یک پیامک ارزیابی کنید

هر شهروند می تواند تنها با ارسال شناسه ملی ۱۰ رقمی نصب شده در داخل کابین آسانسور به سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۱۵۱۷ از اطلاعاتی از قبیل نام شرکت نصاب، نام شرکت بازرسی کننده، تاریخ آخرین بازرسی و تاریخ انقضای بازرسی آسانسور، آگاهی پیدا کند.

 

استاندارد آسانسور

 

در صورت سرویس نشدن آسانسور ها توسط شرکت های ذیصلاح و بازرسی ادواری، مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالی بر عهده مالکان و مدیران ساختمان های دارای آسانسور است.

از ۷ هزار و ۵۱۷ آسانسور نصب شده در استان، ۳ هزار و ۷ گواهی استاندارد صادر شده است .

با توجه به اینکه استاندارد آسانسور ها از سال ۱۳۸۲ اجباری شده است و دستور العمل آن نیز برای صدور پروانه و پایان کار ساختمان به شهرداری های کشور ابلاغ شده است لذا بازرسی از آسانسور های ساختمان های عمومی و دولتی و مراکز درمانی در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

Tags: , , , , , , , , ,

-->