در استفاده از آسانسور دقت کنیم

در استفاده از آسانسور دقت کنیم

از آنجایی که این روزها بیشتر ساختمان ها مجهز به سیستم آسانسور شده اند، استاندارد بودن این ابزار در اولویت قرر می گیرد و مصرف کنندگان آن باید نکاتی را در این خصوص بدانند.

با توسعه فناوری و ورود آن به زندگی مدرن شهری، شهروندان ضمن استفاده از ماشین آلات مدرن باخطرات احتمالی استفاده از آنها نیز مواجه می شوند. آسانسور یکی از ابزارهای مدرنی است که با وجود ساختمانهای سر به فلک کشیده نیاز به استفاده از آن بین مردم در مکانهای عمومی و خصوصی فراگیر شده و اگر نکات ایمنی رعایت نشود قطعا اتفاقات ناگواری رقم خواهد خورد. توجه به چند نکته درخصوص آسانسور بسیار ضروری است. اول اینکه مراحل صدور گواهینامه استاندارد آسانسور، از طریق سامانه الکترونیکی سازمان استاندارد انجام می شود. دوم اینکه شرکتهای نصاب بعد از اتمام کار نصب آسانسور، مدارک و مستندات موجود را در سامانه بارگذاری می کنند و درخواست بازرسی می دهند و سپس سامانه بصورت اتوماتیک و تصادفی یکی از شرکت های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران را انتخاب می کند. شرکت بازرسی منتخب بلافاصله با نصاب و مالک ارتباط برقرار کرده و پس از آمادهسازی مدارک اولیه توسط نصاب، در محل نصب جهت بازرسی حضور پیدا میکند. در صورتی که آسانسور منطبق با استانداردهای لازم باشد، گواهی ایمنی صادر می شود و درغیر اینصورت پس از رفع نواقص، بازرسی مجدد صورت می گیرد. در نظر داشته باشید اعتبار این گواهینامه یکساله است و نکته سوم که باید به آن توجه کنید این است که شخصا مالکان از سرویس آسانسور اجتناب کنند و سرویس آسانسور را حتما به شرکتهای متخصص که مجوز خود را از سازمان صمت گرفته، واگذار کنند. نکته چهارم ، آسانسور شما باید بیمه داشته باشه ، آن هم از نوع بیمه بی نام !

Tags: , , , , , ,

-->