پله برقی

استفاده خلاقانه از پله برقی برای خلق یک تبلیغ پارتیزانی

استفاده خلاقانه از پله برقی برای خلق یک تبلیغ پارتیزانی

 

هرساله هزاران جانور دریایی به خاطر خوردن کیسه های پلاستیکی که شما دور می اندازید، می میرند!

 

پله برقی

 

پله برقی پیوسته حرکت می کند و پی درپی پلاستیک‌ها را به دهان کوسه می ریزد، یک حرکت همیشگی و بدون توقف.

 

Tags: , , , , ,

-->