انواع استاندارد آسانسور

ادواری آسانسور را اخذ کنید. از نظر فنی، اخذ این استاندارد لازم است. بهتر است بدانید در صورتی که استاندارد ادواری آسانسور اخذ نشود و حادثه ای رخ دهد، مدیر ساختمان مسئول خواهد بود.

هدف از اخذ استاندارد آسانسور چیست؟

هدف اخذ استاندارد، رعایت قواعد ایمنی و حفاظت از مصرف کنندگان، سرویس کاران و بازرسان در برابر حوادث جبران ناپذیر جانی و مالی است. این حوادث ممکن است طی سرویس و نگهداری آسانسور یا هنگامی که درون آسانسور هستید، رخ دهد. برای مثال ممکن است به دلایلی مانند آسیب یا خوردگی آسانسور، حوادثی چون سقوط، ضربه، حبس شدن درون آسانسور، آتش گرفتگی و برق گرفتگی رخ دهد. بنابراین ایمنی بارهای داخل کابین، محل نصب و تجهیزات آسانسور باید تامین شود.

زمان موردنیاز برای اخذ استاندارد آسانسور

اگر می خواهید شخصا اقدام به اخذ استاندارد آسانسور کنید، باید وقت زیادی برای آن صرف کنید؛ زیرا ممکن است شرکت نصب کننده آسانسور همه استانداردهای لازم را رعایت نکرده باشد. در این صورت با بازدیدهای متعدد بازرسان و اشکالات بسیاری که آن ها به آسانسور شما وارد می کنند، روبرو خواهید شد. پس از هر بازرسی، مجبور می شوید یک متخصص را برای رفع مشکلات بیاورید و هزینه بالایی پرداخت کنید.
اما اگر از خدمات استانداردسازی یک شرکت معتبر کمک بگیرید، کمتر از یک ماه خواهید توانست استاندارد آسانسور خود را اخذ کنید؛ زیرا متخصصان یک شرکت معتبر تمام اشکالات رایج را می شناسند و تمامی مراحل اخذ استاندارد آسانسور را انجام خواهد داد. به طور کلی، 10 تا 30 روز برای اخذ استاندارد ادواری آسانسور و استاندارد اولیه آسانسور موردنیاز است.

-->