آشنایی با انواع موتور آسانسور

آسانسور هم موتور یک جزء کاربردی و اصلی است که نقش جابجایی کابین آسانسور را بر عهده دارد. امروزه هر ساختمانی که ساخته می شود در درجه ی اول رفاه ساکنان ساختمان در نظر گرفته می شود و سعی می کنند در درجه اول به فکر راه اندازی سیستم آسانسور برای ساختمان باشند که دسته بندی آسانسورها بر اساس موتور آن ها می باشد. در متن زیر می خواهیم به انواع موتور آسانسور بپردازیم. با توجه به نوع آسانسور موتورهای مختلفی وجود دارند که جداگانه در مورد هر کدام توضیحات مختصری می دهیم.

جابجایی کابین آسانسور

برای جابجایی کابین آسانسور نیاز به نیروی محرکه است که این نیرو باید توسط موتور آسانسور تامین می شود. هر کدام از موتور عملکرد متفاوتی دارند و هر کدام به شیوه ی خاصی این نیرو را تامین می کنند.

موتور آسانسور کششی

اگر بخواهیم یکی از پرکاربردترین موتور آسانسور در جهان را معرفی کنیم آسانسورهای کششی قطعا در رده ی اول پر تقاضاترین آسانسورها هستند که بر طبق ماشین آتوود ساخته می شوند.

موتور گیربکس

این مدل در دو نوع تک سرعته و دو سرعته وجود دارند. در نوع تک سرعته یک سرعت برای آسانسور وجود دارد و سرعت ثابت و غیر قابل تغییری دارد و وقتی کابین آسانسور به طبقه مورد نظر نزدیک شود سرعت کم می شود و زمانی که به تراز طبقه مورد نظر رسید متوقف می شود.

-->