انجام بازرسی ۴۲۷ آسانسور در لرستان

انجام بازرسی ۴۲۷ آسانسور در لرستان

 

طی سال جاری بازرسی از ۴۲۷ آسانسور استان انجام شد.

آسانسورهای در حال بهره‌برداری استان باید مورد سرویس و نگهداری مستمر قرار گیرند.

این آسانسورهابه‌منظور حصول اطمینان از برقراری شرایط استاندارد و ایمنی به‌صورت سالانه توسط شرکت‌های بازرسی فنی تائید صلاحیت شده، تحت بازرسی ادواری قرار می‌گیرند و گواهینامه ایمنی دریافت می‌کنند.

بازرسی دوره‌ای آسانسور واحدهای مسکونی برای ارزیابی کیفیت و استانداردهای اجباری به‌صورت مستمر ضرورت دارد.

شرکت‌های نصاب آسانسور باید استانداردهای اجباری را رعایت کنند و بازرسان و دیگر دستگاه‌های مربوط در کیفیت و خدمات‌دهی در این بخش نظارت‌های جدی‌تری داشته باشند.

توجه به کیفیت آسانسور واحدهای مسکونی تنها وظیفه سازمان استاندارد نیست، بلکه مالک واحد مسکونی، نصاب و بازرس هم نسبت به این موضوع مسئول هستند.

گواهینامه ایمنی آسانسور توسط تأییدیه‌های اداره کل استاندارد و شرکت‌های بازرسی فنی تائید صلاحیت شده، صادر می‌شود.

مطابق الزامات استاندارد ملی و دستورالعمل‌های جاری سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی ایمنی صادر شده برای آسانسورها توسط اداره کل استاندارد استان، دارای اعتبار یک‌ساله است.

Tags: , , , , ,

-->