شورای شهر گلستان توان بازسازی پله های برقی را ندارد!

سخنگوی شورای شهر گلستان با اشاره به اینکه بازسازی ۲ پله برقی در شهر گلستان ۱۵ میلیارد تومان هزینه دارد گفت: توان بازسازی پله‌های برقی را نداریم.
بازسازی این دو پله برقی با توجه وضعیت اقتصادی کشور واقعاً دیگر در توان شهرداری نیست.
به همین خاطر فعلاً از بازسازی آن منصرف شدیم و احتمال جمع آوری آن هم وجود دارد.
از آنجایی که این تجهیزات جز اموال مردم شهر گلستان محسوب می‌شود و شهردار نباید اجازه بدهد این اموال به تاراج برود.

-->