با یک پیامک از وضعیت ایمنی آسانسورتان باخبر شوید

معاون نظارت بر اجرای استاندارد در نشست خبری که به مناسبت هفته استاندارد برگزار شده بود، از درج کد 10 رقمی روی آسانسورها خبر داد.
وحید مرندی مقدم گفت: ازاین پس هر آسانسوری که مورد تایید سازمان استاندارد است، کد 10 رقمی را دریافت می‌کند. این کد در داخل آسانسور نصب می‌شود و کسانی که سوار کابین آسانسور هستند می‌توانند با پیامک کد نصب در کابین به شماره 10001517 از انجام بازرسی‌های فنی و استاندارد بودن آسانسور و همچنین تاریخ اعتبار تایید آسانسور مطلع شوند.

 

Tags: , , , , , ,

-->