کسب مجوز‌های استاندارد، شرط بهره‌برداری آسانسور ایستگاه‌های مترو

براساس مقررات شورای عالی استاندارد، نصب، راه اندازی و بهره‌برداری آسانسور‌های مسافری مطابق استاندارد ملی ۱-۶۳۰۳ مشمول مقررات استاندارد اجباری است.
در الزامات و دامنه کاربرد این استاندارد هیچ تفاوتی در بهره برداری در ارتفاع یا زیرسطحی نیست و الزامات یکسان است. 
به دلیل فعالیت آسانسور‌های ایستگاه‌های مترو در زیر سطح، مطابق الزامات استاندارد باید شرایط تخلیه اضطراری و تنفس سالم سرنشینان در صورت بروز سانحه یا نقص فنی در میانه طبقات زیرزمینی که در برخی موارد دارای فواصل طولانی است، برقرار باشد.
لازم است تامین شرایط و اصلاحات لازم انجام شود و بدیهی است تا زمان صدور تاییدیه استاندارد، بهره برداری از آسانسور‌های ایستگاه‌های مذکور نیز مجاز نیست.

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->