بیشترین حوادث آسانسور در تهران چه ساعتی رخ می‌دهد؟

بر اساس ماموریت‌های سازمان آتش نشانی بیشترین حوادث آسانسور در تهران بین ساعت ۱۶ تا ۲۰ که همزمان با پیک مصرف برق هم است، رخ می‌دهد.
 بیشترین حوادث آسانسور در شهر تهران مربوط به گرفتاری افراد در داخل کابین است که بیشتر آن‌ها در زمان قطعی برق رخ می‌دهد و گاهی هم به علت اختلالات فنی افراد در آسانسور گیر می‌کنند.
آنگونه نیست که بگوییم، چون کارمندان صبح تا عصر سر کار هستند و استفاده از آسانسور در ادارات زیاد می‌شود بیشترین حوادث آسانسور در این ساعات رخ می‌دهد، براساس ماموریت‌های سازمان آتش نشانی بیشترین حوادث آسانسور در تهران بین ساعت ۱۶ تا ۲۰ که همزمان با پیک مصرف برق هم است، رخ می‌دهد.
در ساعات دیگر مانند ۲۳ شب یا ۱۰ صبح هم حوادث آسانسور به سازمان آتش نشانی گزارش می‌شود که تعداد آن‌ها اندک است.
در هفته‌های بعدی که برق متناوب قطع می‌شد حدود روزی ۵۰ عملیات داشتیم که در حال حاضر این مقدار اندکی کاهش یافته است. هرگاه قطعی‌ها گسترده‌تر می‌شود ما هم میزان عملیات هایمان افزایش می‌یابد.
گاهی اوقات ممکن است افراد بدون توجه به ارتفاع در کابین را باز و اقدام به پرش کنند که حوادثی را به دنبال دارد. افراد در صورت گرفتاری در آسانسور ابتدا با تلفن یا زنگ هشدار ساکنان داخل ساختمان را مطلع کنند و در غیر اینصورت می‌توانند با سازمان آتش نشانی تماس گرفته تا همکاران ما به کمک آن‌ها بروند.

-->