صدور ۵۶۰ مورد تاییدیه آسانسور در لرستان

در سال گذشته ۵۶۰ مورد تاییدیه ایمنی آسانسور در استان صادر شده است.

در سال ۹۸ تعداد ۷۰۹ ثبت درخواست بازرسی آسانسور در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور ثبت شد که نسبت به سال قبل از آن رقم قابل ملاحظه ای است.

اخذ تاییدیه ایمنی آسانسور در ساختمان های داراری آسانسور الزامی است.

همچنین براساس گزارش سامانه نظارت بر استانداردسازی وسایل تفریحی، هم اکنون ۱۶۸ مرکز تفریحی شامل ۱۷ شهربازی، یک مرکز قایقرانی، ۱۹ پارک بازی و ۱۳۱ زمین بازی در استان وجود دارد.

در مجموع ۶۴۳ وسیله بازی در این مراکز مستقر است و از این تعداد حدود سیزده درصد استانداردسازی شده اند.

بیشترین عدم انطباق هم مربوط به وسایل زمین بازی است که به طور رایگان در دسترس شهروندان قرار دارند.

-->