تحریم علت اصلی تامین نشدن قطعات پله برقی ها

تحریم علت اصلی تامین نشدن قطعات پله برقی ها

موضوع خرابی پله برقی ایستگاه بی آر تی استاد معین پیگیری شد.
یکی از شهروندان با ارسال پیامک به بخش #تهران_ما باشگاه خبرنگاران جوان خواستار پیگیری علت خرابی پله برقی ایستگاه بی آر تی استاد معین شد.
در تشریح علت خرابی پله برقی ایستگاه اتوبوس بی آر تی استاد معین که مقابل ساختمان شهرداری این منطقه واقع شده است، گفت: کار تعمیر و نگهداری پله های برقی پل های عابر پیاده بر عهده سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران است.
در کنار تحریم های انجام شده باید به این نکته تاکید کرد که برنامه ریزی ها برای تامین قطعات از داخل انجام شده است.

-->