تعمیر و نصب آسانسور

تعمیر و نصب آسانسور

نحوه تعمیر و نصب آسانسور در همه جا با یکدیگر متفاوت است. ما در این متن قصد داریم شما را با بهترین نوع تعمیر و نصب آسانسور آشنا کنیم.
چرا باید تعمیر و نصب آسانسور انجام بگیرد؟
 در صورتی که آسانسور را به درستی تعمیر کنید، آسانسور بسیار دیر دچار خرابی خواهد شد. هم چنین امنیت جان مسافران نیز بسیار مهم است و هرگونه سهل انگاری در تعمیر و نصب آسانسور ممکن است خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
چه نکاتی در تعمیر و نصب آسانسور مهم می باشد؟
هنگام تعمیر و نصب آسانسور نکات زیر را رعایت کنید:
. توجه داشته باشید که با شرکت هایی که خدمات آسانسور ارائه می دهند، حتماً یک قرارداد یک ساله منعقد کنید.
. در صورتی که قرارداد پایان یافت برای تمدید قرارداد اقدام کنید.
. ماهی یکبار حتماً آسانسور را سرویس کنید.
. زمانی که آسانسور خراب شد، برای رفع نقص احتمالی آن اقدام کنید.
. شرکت آسانسور باید با یک شرکت بیمه، قرارداد بیمه مسئولیت آسانسور منعقد کند.
. شما باید سعی کنید علاوه بر بهبود مکانیسم آسانسور، امنیت افراد استفاده کننده از آسانسور را نیز تضمین کنید.
 تعمیر و نصب آسانسور چگونه انجام میگیرد؟
 تعمیر و نصب آسانسور را شرکتی که خدمات آسانسور را ارائه می دهد انجام می دهد. سرویس کار را به محل پروژه اعزام می کند. پس از پایان خدمت قراردادی بین مدیر ساختمان و شرکت منعقد می شود که در این قرارداد مدیر ساختمان کارفرما و شرکت پیمانکار معرفی شده است.

-->