ایجاد شبکه یکپارچه و هوشمند تعمیر و نگهداری در مترو

شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه به همت یک شرکت دانش بنیان، شبکه یکپارچه و هوشمند تعمیر و نگهداری پله برقی‌ها و آسانسور‌ها را راه‌اندازی می‌کند.
مزیت اصلی این کار این است که دستگاه‌ها به صورت هوشمند و برخط پایش و پیمایش می‌شوند و قبل از آنکه دچار خرابی شوند، عملیات تعمیر و نگهداری پیش‌بینانه بر اساس شرایط وضعیت دستگاه‌ها تعریف و انجام می‌شود.
در حال حاضر عملیات تعمیر و نگهداری پله برقی‌ها و آسانسور‌ها در مترو به صورت دوره‌های زمانی مشخص و یا بر اساس وقوع خرابی و رخداد اضطراری انجام می‌شود. یعنی اگر دستگاهی خراب شود آن را سرویس می‌کنند. در حالی که در شبکه یکپارچه و هوشمند که توسط شرکت ما طراحی شده، علاوه بر امکان تعریف عملیات پیشگیرانه و اضطراری، براساس مانیتورینگ شرایط و وضعیت برخط دستگاه‌ها، عملیات پیش‌بینانه نیز تعریف می‌گردد. از این طریق، ضمن کاهش هزینه‌ها و هدفمندسازی عملیات تعمیر و نگهداری، عمر مفید دستگاه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند و مهم‌تر از آن، تعداد خرابی و مدت خاموشی و توقف دستگاه‌ها نیز کم خواهد شد.
ما به عنوان یک واحد فناور دانش‌بنیان عضو پارک علم و فناوری سمنان هستیم و تصمیم داریم تمامی قطعات پله‌برقی را برپایه دانش و فناوری نوین بومی‌سازی کنیم.

-->