عمومیت یافتن حبس در آسانسور در قم

عمومیت یافتن حبس در آسانسور در قم

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم از عدم همراهی صنوف با سازمان آتش‌نشانی برای ایمن‌سازی شهر انتقاد کرد.
نصب 100 شیر هیدرانت در سطح شهر برای افزایش توان اطفای حریق از سال گذشته برنامه‌ریزی شده بود که تا به امروز 70 درصد کار انجام شده است.
به مرور شیرهای هیدرانت نصب می‌شوند و در سطح مناطق منتظر هماهنگی از سوی شهرداری‌ها برای مکان نصب هستیم.
همکاری از سوی صنوف وجود ندارد و نداشتن قانون را بهانه می کنند در حالی که ما معتقد هستیم قوانین متعدد کار و وظایف سازمان آتش نشانی در این موضوع نقش ایفا می‌کنند.
صنوف اما این موضوع را قبول ندارند و از زیر اجرای این اساسنامه شانه خالی میکنند.
حوادثی مانند حبس در آسانسور عمومیت پیدا کرده است و باید مامورانی به عنوان مسئول ایمنی ساختمان‌ها فعال باشند که تجهیزات ایمنی و آسانسور را چک کنند.

Tags: , , , , , , , , , ,

-->