حرکت دستی آسانسور

دستورالعمل حرکت دستی آسانسور در شرایط گیرکردن

دستورالعمل حرکت دستی آسانسور در شرایط گیرکردن

1. خونسردی خود را حفظ کنید.

 

حرکت دستی آسانسور

 

2. کلید برق سه فاز روی درب تابلو نصب شده بر روی دیوار را از حالت 1 به حالت 0 تغییر دهید تا برق کل سیستم قطع شود.
3. دستگیره ترمز روی گیربکس (موتور گیربکس) را به سمت جهت فلش فشار داده و در همان حالت نگه دارید.
4. فلکه ابتدای گیربکس را در جهتی که راحت تر به حرکت در می آید بگردانید.
توجه: دقت کنید در صورت حرکت فلکه با دور تند بلافاصله دستگیره ترمز را رها و مجددا با فشار کمتری اقدام نمایید.
5. روش اول: رنگ روی سیم بکسلها نشان دهنده طبقات است (کابین در مقابل درب قرار گرفته است) هر زمانی که یک ردیف از رنگها در بالای پولی قرار گرفت، دستگیره ترمز را رها کنید.
روش دوم: از فرد یا افراد داخل کابین بخواهید تا هر زمانی که کابین در مقابل یکی از دربها قرار گرفت بلافاصله شما را مطلع سازد.
درخصوص درب اتوماتیک کابین نیز، پس از قطع برق با فشار دست درب را به جهت بازشو فشار داده تا درب جمع شود و درب طبقات قابل رویت گردد.
6. به محض رسیدن کامل کابین در مقابل یکی از دربها اهرم ترمز را رها کنید.
7. در این صورت فرد یا افراد داخل کابین می توانند درب را باز کرده و خارج شوند.

Tags: , , , , , , , , ,

-->