تامین سلامت و ایمنی شهروندان، دلیل خاموشی آسانسورهای مترو

شرکت متروی تهران باید برای استانداردسازی آسانسورهای خود اقدام کند.
با توجه به مکاتبه سازمان ملی استاندارد ایران با بیمه مرکزی در خصوص منع ارائه خدمات بیمه‌ای به آسانسورهای بدون تاییدیه استاندارد، شرکت‌های بیمه، بیمه‌نامه آسانسورهای غیراستاندارد مترو را دیگر تمدید نکردند و شرکت مترو موظف شد آسانسورهای فاقد گواهینامه بازرسی معتبر و بیمه‌نامه را از چرخه مصرف خارج و خاموش کند.
تاکنون مترو تهران بعد از خاموشی آسانسورهای خود، هیچ مکاتبه‌ای برای اخذ راهکار و حل مشکل موجود با اداره‌کل استاندارد استان تهران انجام نداده است.
در صورتی که فاصله بین آستانه درب‌های طبقات متوالی از ۱۱ متر تجاوز کند، درب‌های اضطراری میانی باید به گونه‌ای تعبیه شوند که فاصله بین آستانه درب‌ها بیشتر از ۱۱ متر نباشد؛ به عبارت ساده‌تر، باید بتوان در زمانی که کابین آسانسور بین طبقات متوقف شده‌است، مسافرین محبوس را نجات داد.
اگر امکان گذاشتن درب اضطراری در طول مسیر برای آسانسورها وجود نداشته باشد، بر اساس استاندارد ملی شماره ۱- ۶۳۰۳، راهکار جایگزین برای آن پیش بینی شده‌است. با این وجود، شرکت مترو برای این موضوع نیز اقدامی ننموده‌است.

-->